طرح جابر gps (سیستم مکان ی جهانی) به همراه دفتر کارنما

درخواست حذف این مطلب

طرح جابر gps (سیستم مکان ی جهانی) به همراه دفتر کارنمافرمت فایل ورد و قابل ویرایش


تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل


 طرح جابر gps (سیستم مکان ی جهانی) به همراه دفتر کارنما


این مجموعه شامل:  • ع طرح جابر gps (سیستم مکان ی جهانی) به همراه دفتر کارنما

  • مطالب علمی آموزشی طرح جابر gps (سیستم مکان ی جهانی) به همراه دفتر کارنما

  • نتیجه گیری طرح جابر gps (سیستم مکان ی جهانی) به همراه دفتر کارنما

  • منابع طرح جابر gps (سیستم مکان ی جهانی) به همراه دفتر کارنما

  • این مستندات عنوان شده بر طبق آ ین بخش نامه طرح جابر می باشد.

  • همراه با دفتر کارنما با کیفیت عالی


قسمتی ازین مجموعه
دید کلی
 

gps چیست؟


gps یا سیستم مکان ی جهانی ،یک سیستم ناوگانی است که از شبکه ای با 24 ساخته شد و بوسیله ی سازمان دفاع در مدار قرار گرفت.


در ابتدا gps برای مصارف نظامی به کار گرفته می شد اما در 1980 ، ت این سیستم را برای استفاده های شخصی در نظر گرفت.

gps درهر شرایط آب و هوایی و در هر جای دنیا ،در 24 ساعت شبانه روز قابل دسترسی است و هیچ حق اشتراک یا هزینه ای برای استفاده از gps وجود ندارد.

 


gps چگونه کار می کند؟


های gps در یک مدار معین، زمین را دو بار در روز دور می زنند و سیگنال های اطلاعاتی را به زمین ارسال می کنند.


دریافت کننده gps این اطلاعات را گرفته و برای محاسبه مکان دقیق کاربر از روش های هندسی استفاده می کند. در اصل دریافت کننده ی gps زمان ارسال سیگنال از را با زمان دریافت سیگنال مقایسه می کند.


اختلاف زمان بازگو کننده ی میزان فاصله ی از دریافت کننده ی gps است. با اندازه گیری فاصله، از تعدادی چند از ها ،دریافت کننده می تواند مکان کاربر را مشخص کرده و آن را روی نقشه ی الکترونیکی واحد نمایان کند. لینک :


طرح جابر gps (سیستم مکان ی جهانی) به همراه دفتر کارنما