درس پژوهی بخوانیم پنجم ابت درس سرود ملی

درخواست حذف این مطلب
 تعداد صفحات: 26     کد محصول :8381      حجم فایل:380 kb      نوع فایل :ms-word 

 


درس پژوهی بخوانیم پنجم ابت درس سرود ملی


درس پژوهی بخوانیم پنجم ابت درس سرود ملیفرمت فایل ورد و قابل ویرایش


تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل


قسمتی از فایل


نام فایل:درس پژوهی بخوانیم پنجم ابت درس سرود ملی


محتوای درس پژوهی بخوانیم سرود ملی پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل به قرار زیر است :
عنوان درس پژوهی: درس پژوهی بخوانیم پنجم ابت درس سرود ملی 


فصل اول


مقدمه:درس پژوهی بخوانیم پنجم ابت درس سرود ملی 


تعیین مساله و انتخاب موضوع


بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی


تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله کتاب بخوانیم درس سرود ملی


جدید و علمی بودن مسئله


فصل دوم


تعیین را ارها در راستای حل مسئله


بیان دلیل را ار انتخ


گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی


توجه به تفاوت های فردی


معنادار یادگیری


توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی


همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی


روش های نوین تدریس


تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی)


بهره گیری از ارزشی به درس پژوهی بخوانیم سرود ملی پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل تدریس


تعیین فعالیت های متناسب با راه کار


تعیین نقش و وظایف اعضا


استفاده از افراد پایه مختلف در انتخاب اعضای تیم


برنامه تشکیل جلسات


ج هدف گذاری بر اساس سند ملی


طرح درس شماره یک


طراحی آموزشی بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده (اجرای پنجم)


فصل سوم


ارائه طرح طرس


کیفیت اجرا


باز شی


فصل چهارم


طرح درس اصلاح شده 2


فرایند درس پژوهی


ارایه پیشنهادات جهت تکمیل یا اصلاح طرح:(جلسه توجیهی )


فصل پنجم


اجرا وباز شی 2


نتایج ویافته ها


بحث ونتیجه گیری


پیشنهادات


محدودیت ها


منابع وماخذ


پیوست ها


برای درس پژوهی بخوانیم سرود ملی پایه پنجم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل و دریافت درس پژوهی آموزگار ابت از لینک ید استفاده نمایید.


 


لینک :


درس پژوهی بخوانیم پنجم ابت درس سرود ملی